Logo FACH
Franciszkańska Akcja
Charytatywna
Klasztor OO. Bernardynów; 37-300 Leżajsk; Plac Mariacki 8


Numer konta : B.S. Leżajsk 91870001-2251-27006-064
Cel Akcji
Pomoc
Historia
Galeria
Adresy
e-mail

Strona glowna


CELE FRANCISZKAŃSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ:


- kształtowanie ducha ofiarności względem drugiego człowieka

- dostrzeganie w biednym i ubogim Chrystusa

- modlitwa członków F.A.CH. za siebie nawzajem i za bliskich

- modlitwa za dobrodziejów, sponsorów i ofiarodawców F.A.CH.

- realizacja potrzeb nie tylko materialnych, ale przede wszystkim duchowych
Gimp