Logo FACH
Franciszkańska Akcja
Charytatywna
Klasztor OO. Bernardynów; 37-300 Leżajsk; Plac Mariacki 8


Numer konta : B.S. Leżajsk 91870001-2251-27006-064
Cel Akcji
Pomoc
Historia
Galeria
Adresy
e-mail

Strona glowna


HISTORIA DZIAŁALNOŚCI FACH

Działalność charytatywna przy Klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku została zainicjowana w Adwencie 1993 roku. W tym to czasie zorganizowano zbiórkę artykułów żywnościowych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej parafii. Głównym motywem tejże akcji były zbliżające się święta Bożego Narodzenia, a celem było zwrócenie uwagi na tych, którzy są w potrzebie oraz pobudzić do większej miłości i jedności we wspólnocie parafialnej Momentem, którzy zadecydował o stworzeniu takiej pomocy był również Synod Archidiecezjalny . W ramach powstających grup synodalnych w parafiach archidiecezji przemyskiej również i w naszej parafii powstała grupa charytatywna, która przybrała nazwę Franciszkańskiej Akcji charytatywnej /F.A.CH./. Ze znalezieniem ochotników do takiej pracy nie było trudności, a miało to swój przejaw w natychmiastowej odpowiedzi ludzi wielkiego i wrażliwego serca. Motywacją, która przyświeca członkom grupy są słowa Chrystusa, który powiedział: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście to uczynili" ?Mt 25,40/

Gimp