Logo FACH
Franciszkańska Akcja
Charytatywna
Klasztor OO. Bernardynów; 37-300 Leżajsk; Plac Mariacki 8


Numer konta : B.S. Leżajsk 91870001-2251-27006-064
Cel Akcji
Pomoc
Historia
Galeria
Adresy
e-mail

Strona glowna

POMOC

Grupa charytatywna, działająca od 6 lat przy klasztorze Ojców Bernardynów w Leżajsku swą opieką otacza rodziny, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji materialnej np. z powodu bezrobocia. Pomagamy również emerytom, rencistom, osobom samotnie wychowującym dzieci czy też tym, gdzie choroba lub niedołęstwo powoduje, że potrzebują oni naszego wsparcia. Nasza pomoc nie załatwi wszystkich potrzeb tych ludzi. Dary żywnociowe, ubrania czy też pomoc finansowa, którą przeznaczamy przede wszystkim na zakup rodków higieny osobistej pozwoli im jednak łatwiej przeżyć trudny czas. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą probą o pomoc w realizacji wyżej wymienionych planów. Pomóżmy tym ludziom, aby zbliżające się więta Bożego Narodzenia przeżyli w atmosferze miłoci i pokoju. Naszą wdzięcznoć za każdy "dar serca" wyrażamy na Mszy więtej , która jest odprawiana za wszystkich Przyjaciół i Dobrodziejów w każdą niedzielę w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku. Zgodnie z obowiązującym prawem /Dz.U. z 1989 r. Nr 29 poz. 154; Dz.U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350; Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86; Dz.U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416 i Nr 106 poz. 482; Dz.U. z 1996 r. Nr 137 poz.638 i poz. 639/ rodki finansowe w formie darowizny przeznaczone na cele kultowe podlegają odliczeniu od dochodu przed jego opodatkowaniem.

Gimp